Verkeersrechtshulpverzekering

Verkeersrechthulpverzekering


Met de Verkeersrechthulpverzekering staan wij u juridisch bij. De verzekering is aanzienlijk uitgebreider dan Verhaalsbijstand. De dekking geldt namelijk niet alleen in situaties waarbij een auto is betrokken, maar ook wanneer u iets overkomt in een motorjacht, als voetganger, fietser, of een vliegtuig. Ook bij problemen met uitgevoerde reparaties of de aankoop van een auto kan deze bijdekking van pas komen.  

Wat wordt vergoed?

U kunt aanspraak maken op de Verkeersrechtshulpverzekering als:

  • u deelneemt aan het weg- of waterverkeer;
  • u een passagier in een luchtvaartuig bent;
  • er sprake was van een van de volgende verzekerde activiteiten: het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van een voertuig;
  • u een (vakantie)reis maakt.

De rechtsbijstand kan zowel voor materiële schade als voor letselschade worden ingeschakeld.

Voor wie? 

Bij de hoofddekkingen WA, WA/beperkt casco en WA/casco is zeer beperkte juridische hulp inbegrepen, een aanvullende dekking is dan ook aan te bevelen. Verkeersrechtshulp is het meest compleet voor juridische ondersteuning bij deelname aan het verkeer. U bent zelf verzekerd, maar ook de mensen om u heen; uw echtgeno(o)t(e) of partner, kind(eren), inwonende (schoon)ouders en au pair zijn eveneens gegarandeerd van verkeersrechtshulp.

Beschikbaarheid bijdekkingen
WA
WA/Beperkt Casco
WA/Casco
Ongevallen Inzittendendekking
i

Met de Ongevallen Inzittendenverzekering wordt in geval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval, een maximum verzekerde som uitgekeerd.

Schadeverzekering Inzittenden
i

Personenschade wordt in Nederland niet vanuit de hoofddekkingen verzekerd, de Schadeverzekering Inzittenden dekt de werkelijk geleden schade als gevolg van een ongeval.

Verhaalsbijstand
i

Juridische kosten zijn erg hoog en komen altijd ongelegen, met Verhaalsbijstand helpen wij u om de maximale kosten te verhalen op de tegenpartij. 

Verkeersrechtshulpverzekering
i

Met de Verkeersrechthulpverzekering staan wij u juridisch bij in heel veel situaties in het verkeer, niet alleen in situaties waarin een auto betrokken is. Ook alle mensen om uw heen zijn gegarandeerd van verkeersrechthulp.

Bonus/malusgarantiedekking
i

Met deze bijdekking mag u éénmaal per verzekeringsjaar een schade claimen, zonder dat u terugvalt in de bonus/maluskorting. Uw schadevrije jaren dalen echter wel door de schadeclaim. Zo voorkomt u dat uw verzekeringspremie het eerstvolgende verzekeringsjaar omhoog gaat. 

Vervangend vervoer
i

Met een Mercedes-Benz WA/casco verzekering is vervangend vervoer inbegrepen. Uw dealer regelt gelijkwaardig vervangend vervoer én wij vergoeden dit ook. 

Bereken uw premie

Vul uw kenteken in en bereken uw premie voor een Mercedes-Benz autoverzekering. Weet u uw kenteken nog niet? Klik op de link onder het kenteken en selecteer het juiste merk en model.